Remko Roosjen

Blogger sinds 6 september 2019

Schrijft in de rubrieken

Remko Roosjen werkt sinds 2008 als advocaat en is mede-oprichter van MAAK Advocaten. Remko adviseert en procedeert over allerlei soorten commerciële zaken.

Een belangrijk deel van zijn werk gaat over het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, bijvoorbeeld zakelijke samenwerkingsvormen (koopcontracten, distributie, franchise en agentuur), NDA’s, LOI’s en algemene voorwaarden. Remko adviseert en procedeert ook bij geschillen tussen handelsondernemingen. Remko treedt daarbij op als procesadvocaat voor de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven of arbitrage-instituten.

De afgelopen periode heeft Remko zich verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van fabrikant tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt? Remko heeft daarnaast een bijzondere interesse in vragen over CE-markering en de (uitleg van de) machinerichtlijn.