'Robotisering gaat juist zorgen voor meer banen'

Leesduur: +/- 2 min.
Als het gaat over robotisering, wordt vaak gesproken over het mogelijke banenverlies. Door de komst van robots zouden miljoenen banen op de tocht komen te staan. Het World Economic Forum (WEF) stelt echter dat robotisering juist ook heel veel werk creëert.

De komende vijf jaar worden er volgens het World Economic Forum (WEF) wereldwijd netto banen gecreëerd door robotisering. Tot en met 2022 zouden er zo'n 75 miljoen banen kunnen verdwijnen, maar er zouden ook 133 miljoen banen ontstaan. Vooral in de branches van de accountancy, industrie, klantbeheer en het secretariaat zal veel werk geautomatiseerd worden. Aan de andere kant nemen banen in bijvoorbeeld data-analyse, softwareapplicaties en online verkoop toe. Ook in andere sectoren waar menselijke competenties belangrijk zijn, zoals marketing of sales, zal het aantal banen waarschijnlijk groeien.

Bijscholen

Het WEF geeft in haar rapport aan dat de schattingen voorzichtig zijn gemaakt. Bovendien moeten er alert wtoordt omgegaan met robotisering. Werkgevers, werknemers en regeringen moeten beter samenwerken om veel baanverlies te voorkomen. Bedrijven moeten met name zorgen dat personeel tijdig wordt om- en bijgeschoold zodat zij nieuwe vaardigheden die met de nieuwe technologieën samenhangen, eigen maken. Tegen 2022 zou zo'n 54 procent van het huidige personeelsbestand nieuwe vaardigheden moeten leren. Ongeveer 35 procent van de werknemers heeft voor zes maanden aan extra training nodig en 9 procent moet tussen de zes en twaalf maanden terug naar school. Nog eens 10 procent heeft zelfs langer dan een jaar training nodig.

Volgens de opstellers van het rapport wordt tegen 2025 ongeveer 52 procent van al het huidige werk vervangen door machines. Op dit moment zetten ze dat percentage op 29 procent.

Onlangs bleek uit een enquête naar aanleiding van de Dag van de Industrie dat meer dan 90% van de Nederlandse industriële bedrijven positief staat tegenover de veranderingen die digitalisering en robotisering brengen. Meer dan de helft (53%) verwacht dat het werk van karakter zal veranderen, maar dat de werkgelegenheid gelijk blijft. Eén op de vijf denkt zelfs dat de werkgelegenheid er door zal toenemen. 

 

Bron: WEF/Koninklijke Metaalunie.
Foto: Techniek Beeldbank

Geef jouw mening

Bij je reactie wordt je achternaam niet getoond